Medycyna Pracy Mikołów

+48 327 087 508     Umów wizytę        Cennik

Poradnia medycyny pracy w Mikołowie

Zadaniem lekarzy medycyny pracy jest prawidłowe przeprowadzenie badania, na podstawie którego potencjalny pracownik uzyskuje upoważnienie do wykonywania danego zawodu. Medycyna pracy ma również charakter profilaktyczny – lekarze zajmują się cyklicznym kontrolowaniem stanu zdrowia pracowników i monitorowaniem chorób zawodowych. Wymieniona dziedzina medycyny weryfikuje także czynniki środowiskowe, które mogą mieć negatywny wpływ na kondycję zdrowotną osób zatrudnionych. Alimed realizuje pełen zakres świadczeń dla pracowników i pracodawców. Poradnia medycyny pracy w Mikołowie czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00.

Medycyna pracy w Mikołowie – oferta

Oferta poradni medycyny pracy w Mikołowie dedykowana jest osobom posiadającym skierowanie na badania przed przystąpieniem na dane stanowisko pracy, ale nie tylko. Doświadczeni lekarze medycyny pracy w Mikołowie badają również kandydatów na kierowców, urząd sędziego, prokuratora itd., poza tym wykonują badania czynnościowe (EKG, spirometria, audiometria), obrazowe i laboratoryjne.

Kompleksowe badania medycyny pracy w Mikołowie

Pracodawca może wysłać swojego pracownika do medycyny pracy w celu przeprowadzenia wstępnych, okresowych lub kontrolnych badań celem monitorowania jego stanu zdrowotnego. Lekarze medycyny pracy wykonują badania sanitarno-epidemiologiczne potrzebne pracownikom m.in.: gastronomii, hotelarstwa, oświaty czy służby zdrowia. W skład badań sanitarno-epidemiologicznych wchodzą specjalistyczne konsultacje lekarskie oraz badania laboratoryjne. W przypadku pracy w wymagających warunkach konieczne są także badania specjalistyczne odbywające się u lekarzy-specjalistów medycyny pracy, w tym: okulistów, neurologów, laryngologów czy psychiatrów.

Lekarze medycyny pracy w Alimed Mikołów

Doświadczona kadra medyczna Centrum Medycznego Alimed korzysta z nowoczesnego sprzętu, który stanowi gwarancję prawidłowo i skutecznie przeprowadzonego badania. Nasi lekarze medycyny pracy w Mikołowie wiedzą, jak ważna jest diagnoza i profilaktyka w kontekście zdrowia. Daj nam szansę i skontaktuj się z Alimedem w celu ustalenia daty wizyty. 

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o prace musi przejść niezbędne badania medycyny pracy.

Na podstawie wydanego przez zakład pracy skierowania, zawierającego między innymi nazwę stawiska, charakter pracy oraz zagrożenia przeprowadzamy niezbędne badania.

Wykonując badania w Centrum Medycznym Alimed w Mikołowie, wybierają Państwo doświadczoną kadrę medyczną, szybkie i sprawne przeprowadzenie wszystkich czynności,  dogodną lokalizację z darmowym parkingiem w centrum miasta.  Wszystkie pracownie znajdują się na miejscu.

Jakie badania w ramach medycyny pracy oferujemy w naszym Centrum?
  • Badania wstępne, okresowe i kontrolne
  • Badania przy zmianie stanowiska pracy
  • Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • Badania kierowców oraz badania wysokościowe
  • Badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące
  • Badania czynnościowe (EKG, spirometria, audiometria)

Cennik 2021

Nazwa Cena netto Cena brutto zw. art. 43 ust. 1 pkt 18 Cena brutto w tym VAT 23%
Badania wstępne, okresowe, kontrolne 60,00 zł 60,00 zł X
Konsultacja okulistyczna – medycyna pracy 60,00 zł 60,00 zł X
Konsultacja neurologiczna – medycyna pracy 60,00 zł 60,00 zł X
Konsultacja laryngologiczna – medycyna pracy 60,00 zł 60,00 zł X
Konsultacja psychiatryczna – medycyna pracy 100,00 zł 100,00 zł X
Konsultacja foniatryczna – medycyna pracy 120,00 zł 120,00 zł X
Badania psychologiczne operatorów – medycyna pracy 60,00 zł 60,00 zł X
Badania psychologiczne kierowców kat. B – medycyna pracy 80,00 zł 80,00 zł X
Badania psychologiczne kierowców kat C – medycyna pracy 150,00 zł 150,00 zł X
Badanie lekarskie kierowców wszystkich kategorii – do prawa jazdy 162,60 zł X 200,00 zł
Badanie lekarskie kierowców kategorii C – medycyna pracy 200,00 zł 200,00 zł X
Badanie psychologiczne kierowców – do prawa jazdy 121,95 zł X 150,00 zł
Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych 50,00 zł 50,00 zł X
Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych z trzykrotnym badaniem kału w kierunku Salmonella i Shigella 200,00 zł 200,00 zł X
Badanie lekarskie – ubiegający się lub posiadający pozwolenie na broń 325,20 zł X 400,00 zł
Badanie lekarskie – pracownik zabezpieczenia technicznego – konsultacje wg wskazań dodatkowo płatne 81,30 zł X 100,00 zł
Badanie lekarskie – pracownik ochrony fizycznej 325,20 zł X 400,00 zł
Badanie lekarskie kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, asesora sądowego 81,30 zł X 100,00 zł
Badanie lekarskie – urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela 100,00 zł 100,00 zł X
Badanie lekarskie – do konkursów na stanowiska kierownicze 81,30 zł X 100,00 zł
Ocena ostrości wzroku, zdolności rozpoznawania barw, ocena pola widzenia i widzenia przestrzennego 45,00 zł 45,00 zł X
Ocena narządu równowagi z wykonaniem prób statyczno-dynamicznych oraz oceną funkcji niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracy 45,00 zł 45,00 zł X
Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia 30,00 zł 30,00 zł X
Ocena narządu słuchu z badaniem wziernikowym i akumetrycznym 40,00 zł 40,00 zł X
Badanie słuchu audiometryczne 30,00 zł 30,00 zł 36,90 zł
Audiometria impedancyjna (tympanometria, odruchy strzemiączkowe) 30,00 zł 30,00 zł 36,90 zł
Spirometria 25,00 zł 25,00 zł 30,75 zł
EKG 25,00 zł 25,00 zł 30,75 zł
Glukoza – test paskowy 10,00 zł 10,00 zł 12,30 zł
Cholesterol – test paskowy 15,00 zł 15,00 zł 18,45 zł
Lipidogram 25,00 zł 25,00 zł 30,75 zł
Morfologia + rozmaz 10,00 zł 10,00 zł 12,30 zł
OB 8,00 zł 8,00 zł 9,84 zł
AlAT 8,00 zł 8,00 zł 9,84 zł
AspAT 8,00 zł 8,00 zł 9,84 zł
GGTP 8,00 zł 8,00 zł 9,84 zł
Kreatynina 8,00 zł 8,00 zł 9,84 zł
Retikulocyty 8,00 zł 8,00 zł 9,84 zł
Bilirubina 8,00 zł 8,00 zł 9,84 zł
Sód 8,00 zł 8,00 zł 9,84 zł
Potas 8,00 zł 8,00 zł 9,84 zł
Chlorki 8,00 zł 8,00 zł 9,84 zł
Wapń 8,00 zł 8,00 zł 9,84 zł
Fosfor 8,00 zł 8,00 zł 9,84 zł
Kinaza kreatynowa 10,00 zł 10,00 zł 12,30 zł
CRP 10,00 zł 10,00 zł 12,30 zł
Ołów w surowicy 40,00 zł 40,00 zł 49,20 zł
Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach 50,00 zł 50,00 zł 61,50 zł
Kwas deltaaminolewulinowy w moczu 45,00 zł 45,00 zł 55,35 zł
Cholinesteraza krwinkowa 15,00 zł 15,00 zł 18,45 zł
TSH 20,00 zł 20,00 zł 24,60 zł
Mocz analiza ogólna 10,00 zł 10,00 zł 12,30 zł
Cholesterol – z krwi żylnej 10,00 zł 10,00 zł 12,30 zł
P/ciała anty-HBc Total 45,00 zł 45,00 zł 55,35 zł
P/ciała anty-HCV 45,00 zł 45,00 zł 55,35 zł
P/ciała anty-HIV 45,00 zł 45,00 zł 55,35 zł
P/ciała anty-Borellia IgG 40,00 zł 40,00 zł 49,20 zł
P/ciała anty-Borellia IgM 40,00 zł 40,00 zł 49,20 zł
USG wątroby 60,00 zł 60,00 zł 73,80 zł
RTG płuc PA 45,00 zł 45,00 zł 55,35 zł
RTG przedramienia AP i bok 55,00 zł 55,00 zł X
RTG miednicy AP 45,00 zł 45,00 zł X
RTG kręgosłupa L-S AP i bok 65,00 zł 65,00 zł X
RTG podudzia AP i bok 55,00 zł 55,00 zł X
Perymetryczne pole widzenia 70,00 zł 70,00 zł X
Próba oziębieniowa z termometrią skórną 80,00 zł 80,00 zł 98,40 zł
Palestezjometria – badanie czucia wibracji 120,00 zł 120,00 zł 147,60 zł
Udział w komisji BHP i powypadkowej, wizytacja stanowisk pracy, poradnictwo zawodowe – w siedzibie zleceniodawcy – za każdą rozpoczętą godzinę pracy 200,00 zł X 246,00 zł

 

Skip to content