Medycyna Pracy

     Umów wizytę        Cennik

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o prace musi przejść niezbędne badania medycyny pracy.

Na podstawie wydanego przez zakład pracy skierowania, zawierającego między innymi nazwę stawiska, charakter pracy oraz zagrożenia przeprowadzamy niezbędne badania.

Wykonując badania w Centrum Medycznym Alimed w Mikołowie, wybierają Państwo doświadczoną kadrę medyczną, szybkie i sprawne przeprowadzenie wszystkich czynności,  dogodną lokalizację z darmowym parkingiem w centrum miasta.  Wszystkie pracownie znajdują się na miejscu.

Jakie badania w ramach medycyny pracy oferujemy w naszym Centrum?
  • Badania wstępne, okresowe i kontrolne
  • Badania przy zmianie stanowiska pracy
  • Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • Badania kierowców oraz badania wysokościowe
  • Badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące
  • Badania czynnościowe (EKG, spirometria, audiometria)

Cennik 2020

Nazwa Cena netto Cena brutto zw. art. 43 ust. 1 pkt 18 Cena brutto w tym VAT 23%
Badania wstępne, okresowe, kontrolne 60,00 zł 60,00 zł X
Konsultacja okulistyczna – medycyna pracy 60,00 zł 60,00 zł X
Konsultacja neurologiczna – medycyna pracy 60,00 zł 60,00 zł X
Konsultacja laryngologiczna – medycyna pracy 60,00 zł 60,00 zł X
Konsultacja psychiatryczna – medycyna pracy 100,00 zł 100,00 zł X
Badania psychologiczne operatorów – medycyna pracy 60,00 zł 60,00 zł X
Badania psychologiczne kierowców kat. B – medycyna pracy 80,00 zł 80,00 zł X
Badania psychologiczne kierowców kat C – medycyna pracy 150,00 zł 150,00 zł X
Badanie lekarskie kierowców wszystkich kategorii – do prawa jazdy 162,60 zł X 200,00 zł
Badanie psychologiczne kierowców – do prawa jazdy 121,95 zł X 150,00 zł
Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych 40,00 zł 40,00 zł X
Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych z trzykrotnym badaniem kału w kierunku Salmonella i Shigella 150,00 zł 150,00 zł X
Badanie lekarskie – ubiegający się lub posiadający pozwolenie na broń 325,20 zł X 400,00 zł
Badanie lekarskie – pracownik zabezpieczenia technicznego – konsultacje wg wskazań dodatkowo płatne 81,30 zł X 100,00 zł
Badanie lekarskie – pracownik ochrony fizycznej 243,90 zł X 300,00 zł
Badanie lekarskie kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, asesora sądowego 81,30 zł X 100,00 zł
Badanie lekarskie – urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela 100,00 zł 100,00 zł X
Badanie lekarskie – do konkursów na stanowiska kierownicze 81,30 zł X 100,00 zł
Ocena ostrości wzroku, zdolności rozpoznawania barw, ocena pola widzenia i widzenia przestrzennego 45,00 zł 45,00 zł X
Ocena narządu równowagi z wykonaniem prób statyczno-dynamicznych oraz oceną funkcji niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracy 45,00 zł 45,00 zł X
Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia 30,00 zł 30,00 zł X
Ocena narządu słuchu z badaniem wziernikowym i akumetrycznym 40,00 zł 40,00 zł X
Badanie słuchu audiometryczne 30,00 zł 30,00 zł 36,90 zł
Spirometria 25,00 zł 25,00 zł 30,75 zł
EKG 25,00 zł 25,00 zł 30,75 zł
Glukoza – test paskowy 10,00 zł 10,00 zł 12,30 zł
Cholesterol – test paskowy 15,00 zł 15,00 zł 18,45 zł
Morfologia + rozmaz 10,00 zł 10,00 zł 12,30 zł
OB 8,00 zł 8,00 zł 9,84 zł
AlAT 8,00 zł 8,00 zł 9,84 zł
AspAT 8,00 zł 8,00 zł 9,84 zł
GGTP 8,00 zł 8,00 zł 9,84 zł
Kreatynina 8,00 zł 8,00 zł 9,84 zł
Retikulocyty 8,00 zł 8,00 zł 9,84 zł
Bilirubina 8,00 zł 8,00 zł 9,84 zł
Mocz analiza ogólna 10,00 zł 10,00 zł 12,30 zł
Cholesterol – z krwi żylnej 10,00 zł 10,00 zł 12,30 zł
RTG płuc 45,00 zł 45,00 zł 55,35 zł
Próba oziębieniowa z termometrią skórną 80,00 zł 80,00 zł 98,40 zł
Palestezjometria – badanie czucia wibracji 80,00 zł 80,00 zł 98,40 zł
Udział w komisji BHP i powypadkowej, wizytacja stanowisk pracy, poradnictwo zawodowe – w siedzibie zleceniodawcy – za każdą rozpoczętą godzinę pracy 200,00 zł X 246,00 zł
Skip to content