Badania psychotechniczne – Alimed Mikołów

Przygotowanie do badania dla kierowców

Każda osoba przed przystąpieniem do badań powinna upewnić się o tym, że ma skierowanie na badania psychologiczne, dokument potwierdzający tożsamość i okulary (o ile nosi je na co dzień). Zaleca się przyjście na wizytę w płaskim obuwiu, które zakrywa palce i pięty.

Jak długo są ważne badania psychotechniczne?

Badania kierowców zawodowych podlegają dwóm ustawom: pierwszej o transporcie drogowym, a drugiej o kierujących pojazdami i nie są one tożsame z badaniami wykonywanymi w ramach medycyny pracy. W przypadku zawodów: operatora maszyn i urządzeń czy kierowców samochodów służbowych, ważność badań ustala lekarz orzecznik. Zapraszamy na badania kierowców w Mikołowie.

Oferta Centrum Medycznego Alimed obejmuje badania dla kierowców wszystkich kategorii i badania psychotechniczne dla kierowców, operatorów maszyn, wózków widłowych i podestów ruchomych, a także dla osób pracujących na wysokości.

Wskazania do badań psychotechnicznych

Na badania psychotechniczne odsyłani są kierowcy przez zakład pracy, policję lub lekarza. Wskazaniem do ich wykonania jest m.in. utrata prawa jazdy, ubieganie się o stanowisko instruktora, egzaminatora jazdy, kierowcy tramwaju, górnika czy operatora maszyn. Badania przeprowadzane są przez psychologa i trwają maksymalnie kilka godzin – w zależności od tempa pracy lekarza i wykonywanych badań.

Jakie testy obejmują badania psychotechniczne?

  • testy oceniające osobowość,
  • sprawność intelektualną,
  • koncentrację,
  • spostrzegawczość,
  • szybkość podejmowania decyzji,
  • ich zakres obejmuje również badania w tzw. ciemni, która potwierdza zdolność prowadzenia pojazdu nocą.

Badaniami psychotechnicznymi objęte są również osoby uczestniczące w wypadku komunikacyjnym (w wyniku którego doszło do czyjejś śmierci), kierowcy, którzy przekroczyli 24 punkty karne, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i kierowcy przewożących wartości pieniężne.

Jak wyglądają badania kierowców w Mikołowie?

Przede wszystkim badania te obejmują rozmowę pacjenta z psychologiem i wypełnianie kwestionariuszy. W celu przeprowadzenia diagnozy korzysta się z pomocy testów uwagi i sprawności intelektualnej. Część badań musi być wykonywana przy użyciu specjalistycznego sprzętu, np. aby ocenić koordynację wzrokowo-ruchową.