Dr Agata Roch-Zniszczoł – specjalista Neurolog, Onkolog – radioterapeuta

Pani Doktor Agata Roch – Zniszczoł jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Specjalizację z neurologii realizowała pracując w Klinice Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2005-2011. Od 2011 roku pracuje w Zakładzie Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie w Gliwicach. W działalności klinicznej łączy obszar dwóch dziedzin – neurologii i onkologii zajmując się głównie leczeniem zmian łagodnych jak i nowotworów złośliwych występujących w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, jak również przewlekłych zespołów bólowych w przebiegu procesów zwyrodnieniowych. Od 2022 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badania Bólu . Szczególne miejsce w codziennej praktyce zajmuje nowoczesne leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego, a także kompleksowe leczenie migreny obejmujące zarówno farmakoterapię jak i terapie z wykorzystaniem toksyny botulinowej.