Bartłomiej Jarnot – Chirurg naczyniowy

Specjalizacja z chirurgii naczyniowej – Wojewódzki Oddział Chirurgii Naczyniowej Szpitala Bonifratrów w Krakowie, obecnie Oddział Chirurgii Naczyniowej Szpitala Euromedic w Katowicach