Katarzyna Kniewska-Jarząbek

Katarzyna Kniewska-Jarząbek

Lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Katarzyna Kniewska–Jarząbek – Lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowe

Jestem Absolwentką wydziału lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej (ukończonego w 2010r.) Doświadczenie zdobywałam podczas pracy w Centrum Onkologii – Instytucie Marii Skłodowskiej – Curie, Oddziale w Gliwicach. Systematycznie biorę udział w konsyliach interdyscyplinarnych chorych na raka piersi. Od 2012 roku należę do Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Jestem współautorką pracy naukowej dotyczącej roli rezonansu magnetycznego w skriningu raka piersi prezentowanej na 42 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Radiologicznego.
Skip to content