Agnieszka Strózik-Kręcichwost

Agnieszka Strózik-Kręcichwost

Diabetolog

Agnieszka Strózik-Kręcichwost – Diabetolog

W 2004 roku ukończyłam Śląską Akademie Medyczną na Wydziale Lekarskim. Jednak swoją pracę zawodową rozpoczęłam już podczas studiów, pracując początkowo jako wolontariusz, następnie jako sanitariusz a ostatecznie już jako lekarz w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. Od 2005 roku miałam przyjemność pracować zarówno w tzw. lecznictwie szpitalnym (Siemianowice Śląskie, Zabrze) jak i w szeregu poradni o profilu ogólnointernistycznym i diabetologicznym. Przez kilka lat byłam również adiunktem w Katedrze Farmakologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Moim obecnym miejscem pracy jest Oddział Diabetologiczny Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej.
Praca w tych wielu różnych miejscach nauczyła mnie opanowania, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, a także pełnej samodzielności zawodowej oraz właściwego rozpoznawania różnych potrzeb pacjentów.

Od początku swojej pracy zawodowej poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje czego potwierdzeniem jest uzyskany w 2011 roku tytuł naukowy doktora nauk medycznych, ukończona również w 2011 roku specjalizacja z dziedziny Choroby Wewnętrzne, ukończona w 2013 roku specjalizacja z dziedziny Diabetologia oraz ukończone w 2010 roku studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach na kierunku Zarządzanie Placówkami Służby Zdrowia. Nieprzerwanie uczestniczę także w różnego rodzaju kursach, sympozjach i konferencjach zawodowych zarówno na szczeblu krajowym jak i zagranicznym.

W wykonywanej przeze mnie pracy lekarza Diabetologa szczególne zainteresowanie poświęcam zaburzeniom gospodarki węglowodanowej (w tym cukrzycy) u kobiet planujących oraz będących w ciąży, lecz również zajmuję się diagnostyką oraz leczeniem każdego typu cukrzycy i jej powikłań, w oparciu o aktualne standardy Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Skip to content