Badania

Strona główna 9 Badania

Badania profilaktyczne wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy, Pracodawca jest zobowiązany zapewnić obecnym jak i przyszłym pracownikom badania wstępne, okresowe i kontrolne.

 • Badania wstępne – wykonywane są osobom przed rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku.
 • Badania okresowe – wykonywane są osobom, którym poprzednio wydane zaświadczenie jest bliskie terminu ukończenia ważności.
 • Badania kontrolne – wykonywane są osobom, które powróciły ze zwolnienia chorobowego trwającego dłużej niż 30 dni. Ma to na celu ustalenie zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Badania profilaktyczne wykonywane są na podstawie imiennych skierowań, które pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy. Skierowanie ważne jest do 3 miesięcy od daty wystawienia i powinno zawierać dane osobowe pracownika, nazwę stanowiska pracy, rodzaje szkodliwości i uciążliwości występujące na stanowisku pracy oraz dane pracodawcy z podpisem osoby kierującej

Nasza oferta obejmuje :

 • Badanie lekarskie specjalistyczne wysokościowe, przydatne do obsługi suwnic, wózków widłowych oraz do pracy w podziemiach kopalń itd.).
 • Badania lekarskie dla kierowców wszystkich kategorii.
 • Badania psychotechniczne kierowców, operatorów maszyn, wózków widłowych i podestów ruchomych a także dla osób pracujących na wysokości).
 • Badania diagnostyczne, min. RTG, audiogram, spirometria, EKG
 • Podstawowe i rozszerzone badania laboratoryjne.
 • Konsultacja lekarza medycyny pracy wraz z wypisaniem orzeczenia.
 • Badania dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych.
 • Udział lekarza w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Wizytację stanowisk pracy.
 • Badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Badania okresowe Mikołów
Skip to content