Zapytanie ofertowe nr 9/DOST/2023 z dnia 18.07.2023. Zakup przenośnego aparatu  parametrów krytycznych – epoc

Data publikacji

2023-07-18

Data rozstrzygnięcia

Dokumenty do pobrania:

Informacja:

W związku z realizacją Przedsięwzięcia pt. „ Dostosowanie placówki podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie ze standardami dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nabór 2/POZ/2022) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ALIMED CENTRUM MEDYCZNE ALINA ZAKRZEWSKA składa zapytanie ofertowe dotyczące: Zakup przenośnego aparatu parametrów krytycznych – epoc

Informacja o rozstrzygnięciu:

Informujemy, że w toku postępowania ofertowego upublicznionego na stronie internetowej www.alimed.pl dla zapytania ofertowego nr 9/DOST/2023 z dn. 18.07.2023 – zakup przenośnego aparatu parametrów krytycznych – epoc została wybrana oferta – Red Med Poland SP. z o.o., 41-500 Chorzów ul. 3 Maja 130 /U1A, NIP: 627- 273-06-03 w związku z wypełnieniem wszystkich warunków zapytania ofertowego oraz otrzymaniem największej ilości punktów w kryteriach oceny.